REGLEMENTEN BEZOEKENDE CLUB

<– Terug

Laatst aangepast : 22-01-2015

Aanvang          :      13u
Duur                :      2 x 2 uur vissen
1é signaal       :      voederen 5 min. Voor aanvang wedstrijd
2é signaal       :      vissen
3é signaal       :      5 min. Voor einde deel 1
4é signaal       :      einde deel 1
5é signaal       :      10 min. Voor begin deel 2
6é signaal       :      vissen
7é signaal       :      5 min. Voor einde deel 2
8é signaal       :      einde wedstrijd
[/info_box]
<o ER MOET GEVIST WORDEN ZONDER WEERHAAK

VANAF 34 VISSERS WORDT HET EEN KOPPELWEDSTRIJD
—————————————————————————

 • Inschrijven tot 1 uur voor aanvang van de wedstrijd.
 • Inleg per wedstrijd is 2.50euro per deelnemer bom(0.50euro) niet inbegrepen. Per deelnemer zal er 2.50euro gaan naar het dagklassement. Om in aanmerking te komen voor het dagklassement en de bom dient men de wedstrijd volledig uit te vissen. De prijzen worden uitgereikt worden 1 uur na de wedstrijd. ½ van de deelnemers zullen prijs hebben. Per deelnemer zal er 1euro naar het eindklassement, om in aanmerking te komen voor deze rangschikking zal men 13 van de 20 wedstrijden moeten deelnemen, de 13 beste wedstrijden zullen tellen voor het eindklassement. De bom zal gedeeld worden in tiende. De uitkering zal als volgt gebeuren, 2/10 gaat naar de eerste van de wedstrijd, 5/10 gaat naar de eerste afvaller, 3/10 gaat naar de tweede afvaller. Een vooringeschreven deelnemer die niet komt opdagen betaald ook de inlegsom. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Een mindervalide mag vragen of zijn helper op de plaats er naast mag gaan zitten.
 • Een half uur voor aanvang van de wedstrijd, mag men zich naar zijn visplaats begeven.( met uitzondering de personen die mogelijke controles uitvoeren).en helpers van mindervalide.
 • Bij het trekken van de nr. der zitplaatsen, is men verplicht aanwezig te blijven tot de trekking volledig is afgehandeld, indien er een vergissing is gebeurd zal er opnieuw getrokken worden.
 • Voeder: Men mag Max. 1 ½ liter kasters of witte maden samen gebruiken,Men mag 2 potten maïs wit of geel van 300gram voederen ook word er2 dozen korrel toegelaten doch moet deze aangekocht worden in de kantine. Tijdens een wedstrijd mogen er maden, maïs en korrel bijgevoederd worden.(rode maïs is verboden).
 • Wanneer men teveel voeder bij heeft word uitgesloten voor de wedstrijd, bij herhaling geeft volledige uitsluiting tot gevolg!!! Er zullen op onaangekondigde momenten controles uitgevoerd worden!
 • Aas aan de haak is vrij. Er mag Maximum met een haak van 12 gevist worden.ZONDER WEERHAAK
 • Het is verplicht de vis te onthaken in een emmer. (groot genoeg)
 • Er mag niet boven op of half water gevist worden.
 • Men dient de vis te vangen op of tegen de bodem.
 • De maximale lengte voor het vissen op wedstrijden is vastgesteld op 10 meter gemeten vanaf de haak tot het einde visstok of niet over de helft van de vijver. Het potje en de rek zijn verboden.
 • Een medevisser mag  men helpen bij het onthaken enz. maar niet bij het scheppen van de vis en zeker niet de hengel overnemen. Uitzonderingen hierop: juniors- vrouwen- veteranen mogen geholpen worden bij het scheppen van de vis alsook mensen met een fysieke handicap doch mits toelating van het bestuur.
 • Bij een wedstrijd dienen de leefnetten zo laag mogelijk tegen het water te hangen, De lengte van de leefnetten moet minstens 2meter zijn. Het toegelaten gewicht per leefnet is vastgesteld op 15 kg. Alle gewicht boven de 15 kg. Per leefnet zal niet gerekend worden en blijft 15 kg. Vanaf  18 kg per leefnet zal het gewicht teruggebracht worden op 0 kg. Respecteer onze vis laat deze zachtjes met de kop eerst in het water glijden- niet gooien. Anti smell leefnetten zijn verboden.
 • Verplichte weegbeurten : Dit is enkel van toepassing voor aangesloten leden.
 • Een vis die tijdens het binnenhalen lost, mag niet nageschept worden.
 • De vangst van elke visser is persoonlijk, er mag dus geen vis geruild worden.
 • Het is verboden schepzakken of leefnetten uit te spoelen tijdens een wedstrijd.
 • Er mag na de wedstrijd gewacht worden op de wegers op zijn eigen visplaats, nadien worden geen klachten meer aanvaard. Om de wegers te ontlasten zal er niet mee rond de vijver gegaan worden.
 • Hou onze vijver proper en werp daarom al het afval in de vuilnisemmers.
 • Het is toegelaten te beginnen met 2 leefnetten doch men word verzocht ongeveer  10 kg in het eerste net te stekken om daarna te beginnen in het tweede.
 • Gevangen vis van net 1 naar net 2 overzetten is ten strengste verboden.
 • De nr.’s der zitplaatsen worden gestoken volgens het aantal deelnemers en zal gebeuren door een bestuurslid, men dient de nr.’s te laten staan en niet te versteken, en plaats te nemen op het nr. dat hij of zij getrokken hebben.
 • Het kantvissen is toegelaten doch dient men zijn medevisser te respecteren en niet meer dan 1/3 van plaats A en B schuinte gaan dit is zowel links als rechts. Naar de hoeken vissen is toegelaten doch dient men de max.10m lengte te respecteren. Het kantvissen mag tot max. 1 ½ m. uit de kant dit geld niet voor de hoeken.
 • Men is verplicht bij een wedstrijd de hengel uit het water te halen als men zijn visplaats verlaat.
 • Vis gevangen in een andere lijn dient men onmiddellijk terug te zetten. (geen gewicht)
 • Er worden geen klachten aanvaard na een wedstrijd.
 • Als men op de koppen van de middendijk zit, dient men met de kop schuin mee te vissen?
 • Bij het vangen van een snoek of snoekbaars dient men deze onmiddellijk terug te zetten, hier word 1kg. Gewicht voor toegekend (na controle). De vaststelling hiervan gebeurd via de visser links of rechts.
 • Bij gelijke stand (einde wedstrijd) zal de visser die het laagste nr. van zitplaats heeft de winnaar zijn.
 • Bij gelijke stand in de rangschikking van de verschillende reeksen zal er gekeken worden naar de dichtste plaatsen hoeveel eerste, tweede, enz. …..  .Daarna het gewicht
 • Alle wedstrijden zijn strikt persoonlijk dit wil zeggen dat deze gevist dient te worden door hij of zij die ingeschreven zijn. Het is ten strengste verboden de hengel over te geven aan derde.
 • Bij het einde van deel 1 dient men onmiddellijk de lijnen uit het water te halen. Wenst men te pijlen of veranderingen aan te brengen dan krijgt men hiervoor tien min. De tijd voor aanvang van deel 2.
 • De punten  worden als volgt gegeven: 1é plaats=1 punt, 2é plaats=2 punten, enz. .
 • Het bestuur is ten alle tijden gemachtigd om het reglement aan te passen of te wijzigen.
 • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen.
 • Het niet naleven van dit reglement kan de uitsluiting tot gevolg…

<– Terug